Slovenija se uvršča med svetovne voditelje v oskrbi novorojenčkov

porod May 08, 2023

Slovenija se lahko pohvali z eno najboljših sistemov oskrbe novorojenčkov na svetu, kar dokazujejo številni statistični podatki. V tem članku bomo obravnavali nekatere ključne dejavnike, ki Slovenijo uvrščajo na vrh seznama držav z najboljšo oskrbo novorojenčkov.

Kot starši se vsi zavedamo pomembnosti dobrega začetka življenja naših otrok, zato je ključnega pomena, da se lahko zanesemo na visok standard oskrbe, ki ga nudi naš zdravstveni sistem. V tem članku bomo izpostavili, kako slovenske porodišnice zagotavljajo vrhunsko oskrbo za mamice in novorojenčke.

Slovenske porodišnice so zavezane k zagotavljanju varnega in udobnega okolja za bodoče mamice in njihove dojenčke. Porodniške ekipe so sestavljene iz izkušenih in strokovno usposobljenih zdravnikov, babic in medicinskih sester, ki skrbijo za dobrobit mam in dojenčkov. Vodilni načeli v naših porodišnicah sta individualni pristop in spoštovanje želja bodočih staršev.

Ena izmed ključnih značilnosti slovenske porodne oskrbe je tesno sodelovanje med strokovnjaki različnih področij, kar omogoča celovito obravnavo nosečnic in dojenčkov. To vključuje tesno sodelovanje med ginekologi, pediatri, neonatologi in babicami, kar zagotavlja optimalno oskrbo in zdravstveno varstvo za mamice in novorojenčke.

V Sloveniji se porodišnice zavedajo pomena prvega stika med materjo in otrokom, zato spodbujajo takojšen kožni stik po porodu. Ta pristop krepi čustveno vez med materjo in otrokom ter spodbuja dojenje, kar je izjemno pomembno za zdravje in razvoj dojenčkov.

Slovenske porodišnice zagotavljajo podporo dojenju, ki je ključnega pomena za zdravje novorojenčkov in mam. Osebje je usposobljeno za pomoč mamam pri vzpostavitvi dojenja in zagotavljanju pravilnih tehnik dojenja, kar lahko pomaga preprečiti težave, kot so vnetje prsi in bolečine pri dojenju.

Nadaljnja skrb za novorojenčke vključuje redne preglede in spremljanje njihovega zdravja, rasti in razvoja. V primeru kakršnih koli zapletov ali posebnih potreb dojenčkov imajo slovenske porodišnice na voljo sodobne neonatalne enote, kjer lahko zagotovijo strokovno oskrbo za najbolj ranljive novorojenčke. Te enote so opremljene z najnovejšo tehnologijo in strokovnjaki, ki so specializirani za nego in zdravljenje novorojenčkov z zdravstvenimi težavami.

Poleg tega slovenske porodišnice ponujajo tudi izobraževalne programe in podporo za starše, ki vključujejo tečaje pred porodom, individualne pogovore in delavnice o negi dojenčkov, dojenju, spanju in drugih pomembnih temah. Ti programi so namenjeni krepitvi veščin in samozavesti staršev ter zagotavljanju podpore in pomoči v prvih mesecih starševstva.

Vključevanje očetov v porodni proces je prav tako pomemben del slovenske porodne oskrbe. Očetje so spodbujani k sodelovanju pri porodu in negi novorojenčkov, kar lahko okrepi vez med očetom in otrokom ter podpira družinsko dinamiko.

Zagotavljanje pomoči pri prehodu domov je še ena ključna značilnost slovenskih porodišnic. Osebje je na voljo za svetovanje in podporo pri premagovanju izzivov, ki jih prinaša nov način življenja z dojenčkom. To vključuje pomoč pri prepoznavanju morebitnih zdravstvenih težav, svetovanje o cepljenju in podpora pri uvajanju goste hrane.

Vse zgoraj naštete značilnosti kažejo na to, da slovenske porodišnice resnično zagotavljajo vrhunsko oskrbo za mamice in dojenčke. Z zavedanjem, da je dobra oskrba in podpora ključnega pomena za zdrav začetek življenja naših otrok, lahko slovenski starši zaupajo v kakovost in strokovnost zdravstvenega osebja v porodišnicah.

Podatki iz leta 2021:

V Sloveniji se je v letu 2020 rodilo 20.641 otrok, kar je za 1,6% več kot v letu 2019 (vir: Statistični urad RS). Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka je bila 29,5 let.

Stopnja dojenja v Sloveniji je med višjimi v Evropi. Po podatkih UNICEF-a je v letu 2020 približno 95% novorojenčkov začelo dojiti takoj po rojstvu, kar je znatno višje od svetovnega povprečja, ki znaša okoli 42%. Po šestih mesecih je bilo približno 35% dojenčkov še vedno izključno dojenih.

Po podatkih Evropskega združenja za perinatalno medicino (European Association of Perinatal Medicine) je bila v letu 2017 umrljivost novorojenčkov v Sloveniji 2,3 na 1000 živorojenih, kar je precej nižje od povprečja EU, ki je znašalo 3,6 na 1000 živorojenih.

Slovenske porodišnice so bile v zadnjih letih deležne številnih izboljšav in priznanj. Leta 2017 je UNICEF Sloveniji podelil naziv "Prijazna družina" za devet slovenskih porodišnic, ki so se zavezale k izpolnjevanju standardov za podporo dojenju in družinam prijazno oskrbo.

Po podatkih Euro-Peristat iz leta 2018 je bilo v Sloveniji na 1000 porodov opravljenih 248 carskih rezov. Ta številka je nekoliko nižja od povprečja EU, ki znaša 270 carskih rezov na 1000 porodov.

V Sloveniji so porodišnice razporejene po vsej državi in so dostopne prebivalcem različnih regij. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v letu 2021 v Sloveniji 14 porodišnic, ki so zagotavljale oskrbo za nosečnice in novorojenčke.

Viri:

  1. Statistični urad Republike Slovenije (SURS): https://www.stat.si/
  2. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/
  3. UNICEF Slovenija: https://www.unicef.si/
  4. Euro-Peristat: https://www.europeristat.com/
  5. Evropska komisija - Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/home

Pridruži se v spletno Šolo za starše in začni danes!

✔️ Predava 18 zdravnikov
✔️ 100% priznan program
✔️ Prejmeš potrdilo o šolanju

Trenutno znižan program iz 120 EUR na samo 90 EUR!

PRIJAVI SE
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.