Splošni pogoji in GDPR

Splošni pogoji poslovanja

Zadnja sprememba: 15.4.2023
Ob uspešnemu plačilu prejmete dostop do online vsebine, ki ste jo zakupili. Začetek dostopa se začne šteti od prvega dne, ko na naveden elektronski naslov dobite sporočilo z dostopnimi podatki.

Splošno

Ti splošni pogoji se lahko dopolnjujejo brez izrecnega obvestila (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«). Vsak kupec in uporabnik spletne strani (v nadaljevanju »kupec ali uporabnik« in/ali »vi«, »vas«, »vaš«) se je dolžan seznaniti s Splošnimi pogoji. Spletno prodajo prek spletne strani https://www.solazastarse.com/splosni-pogoji (v nadaljevanju spletna stran) izvaja Modri, razvoj osebnih potencialov, d.o.o., Cesta na Brdo 114, 1000 Ljubljana, matična številka: 9328033000, davčna številka: 43693539 (v nadaljevanju »prodajalec« in/ali »mi«, »nas«, »naš«).

Pravice intelektualne lastnine

Vsa besedila, video posnetki, grafika, uporabniški vmesniki, vizualni vmesniki, fotografije, logotipi, zvok, glasba, umetnine in programska koda (skupaj "vsebina"), vključno z (vendar ne omejeno na) oblikovanjem, strukturo, izborom, izražanji, aranžmajem vsebine, uporabljeno na spletni strani, je v lasti prodajalca, ali pod njegovim nadzorom. Brez pisnega dovoljenja prodajalca je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskih del, objavljenih na spletni strani prodajalca, ali kateregakoli drugega dela spletne strani, v kakršnemkoli obsegu ali postopku, hkrati s kopiranjem, tiskanjem ali shranjevanjem v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih oblikah. Uporabnik spletne strani oz. kupec se strinja, da ni upravičen do povračil v zameno za zamisli. Zaradi konstantnega razvoja projekta se lahko zgodi, da prodajalec enako zamisel prav tako razvija že sam. Vse informacije, ki so objavljene na spletni strani, npr. opisi video delavnic, članki, fotografije in predogledi so informativnega značaja. Prodajalec si pridržuje pravico do manjših sprememb v opisu brez obveznosti obveščanja uporabnikov. Prodajalec ne odgovarja za morebitno netočnost in nepopolnost objavljenih informacij ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Cene izdelkov

Cene izdelkov na spletni strani so izražene v evrih. Veljajo cene, tako kot tudi morebitni popusti ali ugodnosti, kakršne so na dan oddaje naročila. Cena za nakup je jasno vidna ob naročilu in na računu, ki ga kupec prejme v elektronski obliki. Prodajalec v sistemu elektronskega trgovanja ne odgovarja za morebitno izgubo, ki jo povzroči prekinitev, sprememba, odstranitev ali nedostopnost storitev elektronskega trgovanja.

Način plačila

Kupec lahko izdelke poravna s predplačilom prek kreditne kartice (Visa, Mastercard, American Express), storitve Paypal, nakazila na bančni račun. Če bodo na voljo dodatne možnosti plačila, bo uporabniko tem seznanjen z dopolnilom Splošnih pogojev.

Pravica do odstopa od pogodbe

Dolžina dostopa je odvisna od posameznih paketov in je vedno navedena. Kupec ima pravico od odstopa od pogodbe v roku 14 dni. Pravica do odstopa preneha veljati v kolikor začnete z ogledom predavanj.  

Kupec mora o odstopu od pogodbe obvestiti na obrazcu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Kot pravočasno obvestilo o odpovedi se upošteva datum oddaje pisma ali datum pošiljanja elektronskega sporočila. Kupcu v roku 14 dni od prejema sporočila vrnemo vsa opravljena plačila, ne da kupec to zahteva.

Kot tudi narekuje Zakon o varstvu potrošnikov, v nadaljevanju (»ZVPot«), (ZVPot, 43. člen): "Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah: o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam."

Pritožbe in spori

Spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in izpolnjujemo svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnave pritožb. V primeru težav lahko kupec stopi z nami v stik. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Zavedamo se, da potrošniški spori pred sodiščem zahtevajo dodatne stroške, zato si prizadevamo vse morebitne pritožbe rešiti sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Pravica do zavrnitve storitve

Prodajalec si pridružuje pravico, da v izjemnih primerih izdelkov ne dobavi. Kot izjemni dogodek se šteje tehnična omejitev, ki preprečuje izdelavo personaliziranega izdelka ali plačilna rizičnost kupca, ki je ocenjena na podlagi odločitve prodajalca. Prodajalec ima pravico preklicati naročilo, če ne pridobi potrditve nakupa s strani kupca po telefonu ali elektronski pošti. Prodajalec je o odstopu od pogodbe dolžan obvestiti kupca po elektronski pošti. Če kupec ni podal pravilnih osebnih podatkov, prodajalec ni zavezan k obveščanju. Prodajalec ne odgovarja za izgubo, škodo ali stroške, ki bi nastali zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnitvi obveznosti, do katere bi morebiti prišlo zaradi dogodka ali okoliščin izven nadzora prodajalca.

Obdelava osebnih podatkov

Prodajalec zagotavlja, da kot upravljavec vaših osebnih podatkov nikoli in na noben način ne bo zlorabil vaših osebnih podatkov, razkritih prek spletne strani. Z opravljenim nakupom, prijavo na novice se uporabnik strinja, da prodajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki, elektronskim naslovom za čas trajanja te pogodbe. Prodajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Več o tem si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Varovanje osebnih podatkov

Modri d.o.o.  spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, ki nam jih zaupate, skrbno varovali.

 • Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za namene elektronskega obveščanja, izvedbi predavanj ter izpolnjevanja svojih obveznosti ob zakupu  predavanj na spletnemu mestu www.solazastarse.com.
 • Spoštovali bomo vašo pravico do odjave iz seznama prejemnikov naših obvestil.
 • Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam.

Kadarkoli lahko zahtevate:

 • Odjavo od prejemanja s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. 
 • Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na elektronski naslov [email protected] ali pa podatke samostojno spremenite v svojemu uporabniškemu računu.
 • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na našoelektronski naslov [email protected]
 • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na elektronski naslov [email protected].

Vaš elektronski naslov hranimo v  Kajabi platformi, katerega politika varovanja osebnih podatkov in zasebnosti je skladna z zahtevami Splošne regulative o varovanju podatkov in si prizadeva za najvišjo varnost hranjenih podatkov. 

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti, skupaj s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani in Politiko uporabe piškotkov,  določa načine uporabe osebnih podatkov, ki jih od vas, z vašo uporabo v zvezi z uporabo spletne strani https://www.solazastarse.com/offers/tJFF9ahu/checkoutin vseh morebitnih podstrani te spletne strani ("Spletna stran"), pridobi upravljavec Modri, razvoj osebnih potencialov, d.o.o., Cesta na Brdo 114, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju “MODRI”, “mi”, “nas”).

1. Osebni podatki, zbrani z uporabo kontaktnega obrazca na Spletni strani

a) Zbrani osebni podatki in podlaga za zbiranje

MODRI zbira podatke o vašem imenu, priimku in elektronskem naslovu, zgolj z vašo privolitvijo, ki jo podate ob posredovanju sporočila prek kontaktnega obrazca na Spletni strani. Posredovanje osebnih podatkov ni pogoj za uporabo storitev MODRI, razen ko je to nujno potrebno za zagotavljanje teh storitev (npr. Dostop ali povratni stik MODRI s posameznikom zahteva vnos vsaj enega kontaktnega podatka posameznika).

b) Namen zbiranja podatkov

Osebne podatke pridobljene z uporabo kontaktnega obrazca na Spletni strani bo MODRI obdeloval zgolj z namenom oblikovanja odgovora na posredovana vprašanja, komentarje, povpraševanja ali sporočila in posredovanja tovrstnega odgovora na vaš elektronski naslov. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete bodo obravnavni zaupno, s strani oseb, ki so se pogodbeno zavezale k varovanju osebnih podatkov. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov za drug namen, kot namen v katerega ste privolili, vas bomo o tem predhodno obvestili ter zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev 

c) Hramba osebnih podatkov

MODRI vaše osebne podatke hrani v skladu z enim izmed spodaj naštetih obdobij hrambe:

– v primeru, ko se vaši podatki obdelujejo zgolj na podlagi vaše izrecne privolitve, do preklica privolitve k obdelavi osebnih podatkov z vaše strani,v primeru, ko je bil namen, za katerega so bili osebni podatki pridobljeni, že izpolnjen, pa pred tem ni prišlo do preklica privolitve k obdelavi osebnih podatkov, do izpolnitve namena ali

– v kolikor je hramba osebnih podatkov potrebna za zavarovanje interesov MODRI v zvezi z vsebino komunikacije začete preko kontaktnega obrazca, do poteka rokov za uveljavljanje vaših pravic in obveznosti ali pravic in obveznosti MODRI.

– po preteku obdobja hrambe osebnih podatkov bo MODRI podatke trajno izbrisal ali anonimiziral, s tem pa osebnih podatkov ne bo več mogoče povezati z vami.

2. Osebni podatki zbrani z namestitvijo piškotkov

MODRI zbira podatke o vašem IP naslovu, vaših obiskih Spletne strani, času zadrževanja na posamezni podstrani Spletne strani, skupnem času obiska Spletne strani in načinu gibanja po Spletni strani, ki jih pridobi z nameščanjem malih tekstovnih datotek ali piškotkov na vašo napravo. Osebni podatki, ki jih MODRI pridobi z namestitvijo nujno potrebnih piškotkov, ki omogočajo samo delovanje Spletne strani, se pridobijo avtomatično z namenom zagotavljanja storitve dostopa do Spletne strani. Druge podatke, ki niso pridobljeni s pomočjo nujno potrebnih piškotkov, pa MODRI pridobi zgolj na podlagi vašega soglasja.

Podatki, ki jih MODRI zbira z nameščanjem piškotkov, namen takega zbiranja, osebe, katerim se s piškotki zbrani podatki posredujejo in trajanje hrambe tako zbranih osebnih podatkov so natančneje obrazloženi v Politiki uporabe piškotkov.

3. Vaše pravice v zvezi z zbranimi osebnimi podatki

Vsakdo ima, z namenom zagotoviti transparentno in zakonito obdelavo ter zaščititi zasebnost posameznika, pravico dostopati do osebnih podatkov, pravico zahtevati popravo osebnih podatkov, pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do preklica privolitve k obdelavi osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov in pravico pritožiti se informacijskemu pooblaščencu v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Vse pravice so natančneje opisane spodaj.

Vse zahteve s katerimi želite uveljavljati katerokoli izmed zgoraj naštetih pravic lahko posredujete na [email protected]. MODRI si pridržuje pravico, da pred nadaljnjim postopanjem glede vaše zahteve preveri vašo identiteto.

a) Pravica do dostopa do osebnih podatkov

V vsakem trenutku smete zahtevati potrditev, ali vaše osebne podatke obdelujemo. V primeru obdelovanja osebnih podatkov smete nadalje zahtevati informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, o osebah, ki vaše osebne podatke obdelujejo, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij hrambe, o obstoju pravice do popravka, pravice do izbrisa in pravice do omejitve obdelave osebnih podatkov, o pravici do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni neposredno od vas in o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev. 

b) Pravica do poprave zbranih osebnih podatkov

V kolikor vaši osebni podatki, obdelovani s strani MODRI, niso popolni ali pa so napačni, smete zahtevati, da se takšni osebni podatki nemudoma popravijo ali dopolnijo.

c) Pravica do izbrisa osebnih podatkov

– Izbris celote osebnih podatkov, ki so za obdelavo na voljo MODRI, se sme zahtevati v naslednjih primerih:

– če je namen obdelave, za katerega so bili vaši osebni podatki zbrani, prenehal,

– če ste preklicali privolitev k obdelavi osebnih podatkov in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,če ste obdelavi osebnih podatkov ugovarjali in so izpolnjeni vsi z zakonom določeni pogoji,če je MODRI osebne podatke obdeloval na nezakonit način ali

– če je izbris osebnih podatkov zahtevan v skladu z obveznostjo MODRI.

d) Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Obdelavo vaših osebnih podatkov smete kadarkoli omejiti, v kolikor:

– podatki, ki se obdelujejo niso pravilni, nepravilnost podatkov pa se nanaša na obdobje, ki ga MODRI kot obdelovalec podatkov lahko preveri,

– se podatki obdelujejo nezakonito, ali

– jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, MODRI kot obdelovalec osebnih podatkov pa teh podatkov ne potrebuje več, saj je namen obdelave prenehal.

e) Pravica do preklica privolitve

Privolitev k obdelavi osebnih podatkov, ki ste jo dali skladno z drugo in/ali tretjo točko te politike zasebnosti, lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

f) Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov

Svoje osebne podatke, ki se obdelujejo s strani MODRI, smete kadarkoli zahtevati v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Tako pridobljene osebne podatke smete kadarkoli posredovati drugemu upravljavcu oziroma zahtevati, da se podatki posredujejo neposredno drugemu obdelovalcu.

g) Pravica do pritožbe Informacijskemu pooblaščencu

V kolikor menite, da MODRI z vašimi zbranimi osebnimi podatki ne ravna na način predpisan z relevantnimi zakonskimi določbami, lahko podate pritožbo Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: [email protected] telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

4. Kdo obdeluje osebne podatke?

Porabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nezakonitim ali nepooblaščenim dostopom ali uporabo, pa tudi pred nenamerno izgubo ali okrnitvijo njihove celovitosti. Oblikovali smo jih ob upoštevanju svoje IT infrastrukture, možnega vpliva na zasebnost posameznika v skladu s trenutnimi industrijskimi standardi in prakso. Naši pogodbeni obdelovalci bodo obdelovali vaše osebne podatke samo, če bodo upoštevali te tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.

Ohranjanje varnosti podatkov pomeni varovanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti osebnih podatkov:

– zaupnost in celovitost: osebne podatke posameznikov bomo zaščitili pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo;

– razpoložljivost: zagotovili bomo, da lahko pooblaščeni obdelovalci dostopajo do osebnih podatkov, zgolj in samo kadar je to potrebno.

Naši varnostni postopki vključujejo: varnost dostopa, varnostne kopije, spremljanje, pregled in vzdrževanje, upravljanje varnostnih incidentov itd. Glede na namene, za katere obdelujemo osebne podatke posameznikov, le-te lahko razkrijemo naslednjim kategorijam obdelovalcev:

a) Znotraj podjetja: zaposleni v podjetju.

b) Našim poslovnim partnerjem, od katerih zahtevamo, da vedno ravnajo v skladu z veljavnimi zakoni, politiko varstva osebnih podatkov ter posvečajo veliko pozornosti zaupnosti vaših osebnih podatkov:

c) Drugim tretjim osebam: Kadar to zahteva zakon ali je zakonito potrebno za zaščito:

– podjetja (skladnost z zakoni, zahteve organov, sodne odredbe, pravni postopki, obveznosti, povezane s poročanjem in vlaganjem informacij organom itd.)

  preverjanje ali uveljavljanje skladnosti s politiko in sporazumi podjetja;

Naši poslovni partnerji, navedeni zgoraj pod točko b), smejo osebne podatke posameznikov obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov. Vsak posameznik pa mora upoštevati, da obdelovalci, navedeni v zgornjih točkah b) in c), zlasti ponudniki storitev, ki vam lahko ponujajo storitve v okviru in/ali aplikacij ali preko lastnih kanalov, lahko ločeno zbirajo vaše osebne podatke. V takem primeru so izključno odgovorni za njihov nadzor, sodelovanje posameznikov z njimi pa mora potekati skladno z njihovimi pogoji.

5. Sprememba politike zasebnosti

MODRI si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti vsebino te politike zasebnosti. Spremenjena politika zasebnosti velja od trenutka objave na Spletni strani in ureja nadaljnjo obdelavo že zbranih osebnih podatkov in obdelavo osebnih podatkov zbranih po začetku veljavnosti spremenjene politike zasebnosti. Priporočamo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico politike zasebnosti, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V kolikor bo prišlo do bistvene spremembe te politike zasebnosti (npr. sprememba namena obdelave ali sprememba kategorij osebnih podatkov, ki se zbirajo), vas bomo o spremembi obvestili, hkrati pa zahtevali ponovno privolitev k obdelavi osebnih podatkov.

Datum zadnje spremembe te politike zasebnosti je objavljen spodaj.

6. Vprašanja in zahteve

V primeru kakršnihkoli vprašanj in zahtev nas prosim kontaktirajte na [email protected]

April 15, 2023

GDPR

OBVESTILO UPORABNIKOM O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV PO 13. in 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR)

Uporabniki, kupcu in uporabniki spletne aplikacije https://www.solazastarse.com (uporabniki) 

1. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca spletne aplikacije https://www.solazastarse.com:

Modri, razvoj osebnih potencialov, d.o.o., Cesta na Brdo 114, 1000 Ljubljana, matična številka: 9328033000, davčna številka: 43693539

2. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Maša Rupnik
Telefon: 040 475 745

3. Nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki:

Osebni podatki, ki se obdelujejo, se obdelujejo za zagotavljanje ustreznega delovanja storitve in funkcionalnosti, ki jih ta omogoča ter za preprečevanje zlorab in uveljavljanja zahtevkov znotraj splošnega zastaralnega roka.

Osebni podatki, ki se obdelujejo preko https://www.solazastarse.com: ime in priimek, e-poštni naslov, naslov, poštna številka, kraj in država, način plačila.

4. Pravni temelj za obdelavo podatkov posameznikov:

Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je zagotovitev izvajanja storitev https://www.solazastarse.com zaradi katerih se posameznik registrira oz. stopi v pogodbeni odnos. (Pogodba - 6/I(b) člen GDPR). Del osebnih podatkov hranimo do poteka splošnega zastaralnega roka, ti podatki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa.

5. Obrazložitev zakonitih interesov:

Osnovne uporabnikove podatke (tel. številka, e-poštni naslov, ime in priimek uporabnika, datum rojstva) hranimo do 5 let po izbrisu profila zaradi preprečevanja zlorab elektronskega naslova in uveljavljanja zahtevkov uporabnikov znotraj splošnega zastaralnega roka.

Na podlagi privolitve, pogodbe in zakona.

6. Uporabniki osebnih podatkov:

Laboratorij, ki analizira vzorec uporabnika pri upravljavcu in izvajalci administrativnih storitev ter zdravstveni delavci, ki sodelujejo z uporabnikom testiranj.

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Osebne podatke: med trajanjem pogodbe o uporabi storitve in ali storitve preko https://www.solazastarse.com, po prenehanju pogodbe o uporabi storitve (izteku termina) oziroma do zahteve uporabnika za izbris; Informacije ob nakupu (Ime in priimek, Naslov, poštna številka, kraj in država, E-poštni naslov, Način plačila: ves čas trajanja pogodbe.

8. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Podatki se ne bodo prenašali v tretje države ali v mednarodno organizacijo.

9. Avtomatizirano odločanje na podlagi profiliranja z osebnimi podatki:

Se ne izvaja.

10. Uveljavljanje pravic posameznikov: V vsakem trenutku smete zahtevati potrditev, ali vaše osebne podatke obdelujemo. V primeru obdelovanja osebnih podatkov smete nadalje zahtevati informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, o osebah, ki vaše osebne podatke obdelujejo, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij hrambe, o obstoju pravice do popravka, pravice do izbrisa in pravice do omejitve obdelave osebnih podatkov, o pravici do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni neposredno od vas in o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (pravica do dostopa osebnih podatkov, pravica do poprave, pravica do izbrisa, pravica do prenosljivosti, pravica do pritožbe).

 •  Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva:
 1. Dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) 2/2
 2. Popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR)
 3. Omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR)

Posameznik se lahko za svoje pravice iz te točke obrne na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov upravljavca, navedeno pod točko 2.

Zoper odločitev upravljavca ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik vloži prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-pošta [email protected], več informacij na spletni strani www.ip-rs.si).

11. Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

12. Informacije o viru osebnih podatkov in ali izvirajo iz javno dostopnih virov: Posredovanje s strani uporabnika.

 

Kontakt

Modri, razvoj osebnih potencialov, d.o.o.
Cesta na Brdo 114
1000 Ljubljana
MŠ: 9328033000
ID za DDV: SI43693539

[email protected]

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.