Zdravo navezovanje otroka in matere

Za dojenčkov razvoj je ključna toplina in ljubezen najmanj ene odrasle osebe, ki prepoznava njegove potrebe in se nanje ustrezno odziva.

Predava Andreja Poljanec, univ. dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije

VSEBINA PROGRAMA

  • Kaj je simbioza med materjo in otrokom in zakaj je pomembna?
  • Možgani dojenčka imajo izjemne lastnosti - kako se razvijajo?
  • Kako mama skrbi za dobro navezanost, če ona ni bila deležna take vzgoje kot otrok?
  • Kako predstavim oz. zagovarjam tak model vzgoje svojim sorodnikom in prijateljem?
  • Zakaj sta varnost in ranljivost pomembni pri razvoju otroka?
  • Kakšna je vloga očeta v tem zgodnjem obdobju?

Brezplačno